ดูดวง เรื่องความรัก

ฤกษ์ดีเดือนกันยายน 2566 ฤกษ์ดี ฤกษ์ซื้อรถ โดย ดร.ช้าง ทศพร

ไสยศาสตร์ ฤกษ์ดี, ฤกษ์งามยามดี เป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมานานในสังคมไทย เชื่อกันว่าหากเลือกฤกษ์ฤกษ์ เวลาฤกษ์ดี จะทำให้พิธีกรรมหรือกิจกรรมนั้นๆ ประสบผลสำเร็จ ราบรื่น และส่งผลดีต่อผู้ที่ประกอบพิธีกรรมหรือกิจกรรมนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ฤกษ์ดีและฤกษ์งามยามดีเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ความสำเร็จของพิธีกรรมหรือกิจกรรมนั้นๆ ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ด้วย ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ความตั้งใจ ความมุ่งมั่น และความพยายามของผู้ประกอบพิธีกรรมหรือกิจกรรม

ฤกษ์ดีเดือนกันยายน โดย หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา หมอดูชื่อดัง เราได้นำฤกษ์ดีในเดือนกันยายน มามอบให้กับใครที่กำลังวางแผนจะซื้อรถใหม่ ย้ายเข้าบ้านใหม่ หรือจัดงานมงคลในเดือนนี้

ฤกษ์ดีประจำเดือนกันยายน

  • กันยายน เหมาะสำหรับการเจรจาธุรกิจ, จัดงานมงคล, ซื้อรถใหม่.
  • กันยายน เหมาะสำหรับย้ายเข้าบ้านใหม่ ซื้อรถใหม่ ทำบุญ
  • กันยายน เหมาะแก่การทำบุญ ย้ายเข้าบ้านใหม่ ซื้อรถใหม่